Title:

وب سایت موسسه فرهنگی ورزشی گلستان
Description:

یکی از دغدغه های همیشگی انسان در طول تاریخ تامین سرپناه و مسکن بوده است و هر چه تاریخ و علم بشر پیش رفته سطح انتظار وی از روش و مکان زندگی بیشتر شده و به دنبال مکان های مناسب تری جهت زندگی بوده است به همین روال شهر های جدید در اطراف شهر ها شکل گرفته و پس از تشکیل این شهر های جدید افرادی اقدام به سرمایه گذاری جهت آینده و عده ایی جهت سکونت اقدام به خرید ملک نمودند لذا موسسه فرهنگی - ورزشی گلستان بر آن شد که جهت هدایت سرمایه در امور املاک اقدام به تاسیس دفتر املاک نماید.
URL:

http://www.golestangroup.com/links.aspx
Pagerank:

N/A
Category:

سایتهای اجتماعی و عمومی
Date added:

2012-10-31

Post a comment


Name:Comment:CAPTCHA Image
Code: